Opisz formy krasu powierzchniowego

Pobierz

Cel ogólny: Poznanie procesów i form krasowych oraz głównych obszarów ich występowania.. kras stalagmity stalaktyty nacieki lodowe nacieki piaszczyste heliktyty nacieki grzybkowe pizolity kolumny naciekowe misy naciekowe nacieki wełniste pola ryżowe żebra polewy zasłony draperie makarony syfony jaskiniowe pieczary groty kominy krasowe korytarze .Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.. g) wywierzyska h uwały 3.. Podręcznik str.127 - 132 Opisz: 1.. ( 4) Zakres materiału z geografii dla kl. I LOG 1.Temat: Wykorzystanie zasobów morskich.. Krasowienie lub inaczej karbonatyzacja to proces polegający na rozpuszczaniu skał zawierającej węglan wapnia (CaCO 3 )przez wodę z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla (CO 2 ).. - krasowienie ?. Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej na skutek rozpuszczenia skał przez wodę opadową.. Morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną.. Kraje poławiające .. W wyniku zjawisk krasowych powstają formy krasowe: powierzchniowe - widać je na powierzchni ziemi (np. żłobki krasowe, ostańce krasowe), podziemne (np. jaskinie, korytarze).Formy krasowe powstają i rozwijają się zawsze w skałach rozpuszczalnych, krasowiejących, ale zaznaczają się albo na powierzchni tych skał (kras normalny), albo też są one reprodukowane w pokrywie skał niekrasowiejących (piaski, gliny, utwory zwietrzelinowe, lessy), spoczywając na utworach podlegających krasowieniu (kras zakryty).Formy krasowe dzieli się na powierzchniowe i podziemne..

Formy krasu powierzchniowego(min.

Wietrzenie i jego 3 rodzaje.. Formy te określane są jako żłobki krasowe oraz żebra krasowe.Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody; leje krasowe - obniżenia tworzące się w miejscu krzyżowania szczelin skalnych; studnie krasowe - pionowe szczeliny skalne poszerzone przez wsiąkającą wodę;FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE: - ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy - żebra krasowe iżłobki - lejki (leje) krasowe - uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków) - polja (kotliny krasowe, odość wyrównanym dnie, powstałe z połączenia lejków i uwałów) - doliny krasowe - mogoty FORMY KRASU PODZIEMNEGO: - Jaskinie i pieczary #stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa - studnie i kominy (rozszerzają się ku dołowi) - korytarze (rozwijają sie wzdłuż .Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej na skutek rozpuszczenia skał przez wodę opadową.. -ostaniec - izolowane, częstoFormy krasowe.. Rzeźba krasowa powstaje w skałąch węglowych pochodzenia morskiego.. są to bruzdy wycięte przez spływające linieje wody.. w której rozpuszczany jest CO2.. Łączność pomiędzy formami powierzchniowymi krasu i jego elementami podziemnymi zapewniony jest przez gęsty system szczelin i spękań.. krasowe przedzielają żłobki .Formy krasu powierzchniowego a mogoty ~ostańce krasowe b) polja c żłobki krasowe d) lejki krasowe e żebra krasowe f) ponory ..

Formy krasu podziemnego(min.

Powstają żłobki i żebra krasowe o przebiegu zgodnym ze spadkiem wód.. Autor: tina8 Dodano: 30.10.2011 (15:41) Omów genezę i obszary występowanie form krasu powierzchniowego i podziemnego na Ziemi.i drugie zadanie Omów rozmieszczenie i typy wulkanów na Ziemi.. Te spękania decydują o przepuszczalności skał gipsowych, wapiennych, czy dolomitowych.Powierzchniowe formy krasowe powstają najczęściej w skutek rozpuszczającej działalności wód opadowych.. 2010-04-11 21:20:54; Napisz formy czasownika present- simle w trzeciej osobie liczby pojedynczej 2014-06-09 17:13:12FORMY KRASU : Kras powierzchniowy:-żebra krasowe-żłobki krasowe-lejki krasowe-polja mogoty Kras podziemny:-jaskinie-korytarze-studnie-kominy krasowe - stalaktyty-draperie-zasłony stalaktytowe-stalagmity-ponory wywierzyska Pozdrawiam Benevolens.Wypisz przykłady występowania w Polsce krasu powierzchniowego i podziemnego.. jest to proces rozpuszczania skał przez ?. Wyjaśnij znaczenie terminów: kocioł eworsyjny, otoczak, meander, delta,Procesy krasowe - scenariusz zajęć z geografii dla klasy 1 gimnazjum.. Skały podatne na rozpuszczanie muszą zawierać minimum 70 % węglanu wapnia, więc są to wapienie, dolomity, w .Formy krasu podziemnego i ich powstawanie ..

2012-04-26 14:15:54; Wymien 4 formy krasu powierzchniowego.

Na skutek rozpuszczenia skał wapiennych na dużych powierzchniach powstają formy o przebiegu zgodnym ze spadkiem danej powierzchni.. Szkoła ponadpodstawowa.. 2.Wśród form krasu powierzchniowego wyróżniamy: Lejek krasowy - niewielkie zagłębienie o kolistym kształcie, powstałe na skutek rozpuszczania krasu na powierzchni terenu lub zapadnięcia podziemnych pustek krasowych.Formy powierzchniowe krasu - jak powstają?. Zagłębienia i żebra tworzą ospę krasową.Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody; leje krasowe - obniżenia tworzące się wFormy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzdNapisz zdania, używając odpowiedniej formy czasownika have got.. > żebra ?. Podaj do każdego po jeden lub dwa: - mogoty - iglice - maczugi - bramy - żłobki krasowe - żebra krasowe - lej krasowy - kotły zapadliskowe - uwały - wąwóz - parów - doliny - polje - jary - ospa krasowa -okna Formy wewnętrzne: - jaskinie - kominy i studnie .Formy krasowe powstają w wyniku procesów i zjawisk towarzyszących rozpuszczaniu skał wapiennych, gipsowych i soli przez wodę wzbogaconą dwutlenkiem węgla.. Krasowienie lub inaczej karbonatyzacja to proces polegający na rozpuszczaniu skał zawierającej węglan wapnia (CaCO 3 )przez wodę z rozpuszczonym w niej dwutlenkiem węgla (CO 2 )..

Formy krasu podziemnego ... Opisz formy krasu powierzchniowego .

Skały podatne na rozpuszczanie muszą zawierać minimum 70 % węglanu wapnia, więc są to wapienie, dolomity, w .Do form krasu powierzchniowego zalicza się miedzy innymi: - żłobki i żebra krasowe - o bardzo różnych rozmiarach; ich głębokość nie przekracza przeważnie 2 m , ale długość i szerokość może osiągać nawet kilkadziesiąt metrów.Kras powierzchniowy: - żłobki krasowe - lejki krasowe - ostańce krasowe - dolina krasowa - uwały, poljo - mogoty - ponor, wywierzysko Kras podziemny: - studnie i kominy krasowe - korytarze, jaskinie, groty - pieczary - komnaty, sale - stalaktyty, stalagmity, stalagnaty - draperie - naciekiFormy powierzchniowe: ospa, żłobki i żebra - powstają na skutek działania płynącej wody opadowej; lej krasowy - płytkie, okrągłe lub eliptyczne zagłębienie, o średnicy do kilkuset m; uwał - zagłębienie bezodpływowe powstałe z połączenia kilku lejów krasowych; polje (polja) - rozległa kotlina, o .czego powstaja rozne formy FORMY KRASU POWIERZCHNIOWEGO -lejki krasowe- okrągłe zagłebienia terenu powstałe przez rozp.skał lub zapadaniu sie podziemnych komór.. a.Opisz: 1.. Jest to przykład wietrzenia chemicznego.Formy podziemne krasu - jak powstają?. TEMAT: Procesy krasowe.. 1-dolina, 2-otwór jaskini (czarno zaznaczone są korytarze, poziomym szrafem korytarze wypełnione wodą, pionowym-wypełnione osadami), 3-lejki krasowe, 4-otwarty lejek krasowy, 5-studnia krasowa, 6-ślepa dolina z ponorem, 7-wywierzysko.. Tworzą się, w wyniku rozpuszczenia skał węglanowych podczas spływających .Treść zadania.. agresywną wodę?. - potrafi wyciągnąć wnioski z przedstawionego pokazu multimedialnego oraz przeczytanego tekstu.. Do powierzchniowych form krasowych należą: Żłobki krasowe - są to bruzdy o głębokości dochodzącej do 2 metrów, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości od kilku do kilkunastu metrów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt