Odwaga stasia tarkowskiego przykłady

Pobierz

Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu.. ODWAGA, TROSKLIWOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, INTELIGENCJA, ZARADNOŚĆ, DOBROĆ, GOTOWOŚĆ DO POŚWIĘCENIA, SPRYT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, PATRIOTYZM, ZAROZUMIALSTWO.. Kieruje nim zarówno chęć przetrwania, a przede wszystkim troska o Nel - jej życie i zdrowie.. Był też człowiekiem ciekawym świata, ponieważ w czasie kontaktów z innymi ludźmi zawsze wypytywał o ich zwyczaje i kulturę.Za co podziwiamy Stasia tarkowskiego?. -troskliwość.. Wykazał się duża dojrzałością.. Home.Kiedy Staś Tarkowski był odważny?. 2011-03-09 16:36:49; Podaj przykłady 2011-06-11 19:42:28; POdaj przykłady:) 2012-04-12 22:42:20; krótka prezentacja stasia w formie tabelki Wygląd- ( cechy charakteru - wydazenie ilustrujące ceche) ( umiejętności - przykłady) ( Upodobania- dowód tych upodobań) .. przykłady) ( Upodobania- dowód tych upodobań) .. Odwaga-zabił lwa i HindusówWspólnie z Nel wymyślają nieprawdopodobne sytuacje.. Staś Tarkowski to bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i puszczy".. Staś mimo swojej odwagi miał wady.. Podstawowymi cechami chrakteru Stasia były prawość i szlachetność.Charakterystyka Stasia Tarkowskiego Plan charakterystyki 1.. Wygląd.. Inżynier walczył nieprzerwanie jedenaście miesięcy podczas powstania styczniowego.. - niepoprawna odpowiedź lub jej brak 1 p..

2009-05-07 20:55:06; Podaj przykłady.

Staś miał czternaście lat.. Ojciec jego był polakiem, a matka Francuzką.. - niepoprawna odpowiedź lub jej brak 1 p.1 JĘZYK POLSKI KLASA V - 27.05.2020r.. -wytrwałość.. - udzielenie poprawnej odpowiedzi 0 p.. Zastanawiają się, co by Staś zrobił, gdyby olbrzymi krokodyl wszedł przez okno do pokoju Nel.. Staś Tarkowski to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza ,,W pustyni i w puszczy.. Watek patriotyzmu w powieści dotyczy przede wszystkim postaci Władysława Tarkowskiego i jego syna Stasia.. Niestety chłopiec nigdy jej nie widział bo kobieta zmarła przy narodzinach syna.Podaj przykłady świadczące o tym ze w latach nastąpił rozwoj medycyny, komunikacji, produkcji artykułów dla domu.. Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.1-Staś Tarkowski jako młody bohater.Odwaga i opieka nad Nel.Ucieczka z rąk porywaczy.TRUDNA DROGA POWROTNA Z Nel i przyjaciółmi.. Gdy znajdą się w prawdziwym niebezpieczeństwie, chłopiec wykaże opanowanie i zimną krew, godną dojrzałego mężczyzny.. Był blondynem o niebieskich oczach.100% 50 głosów.. Pochodził z Polski, jego matka była Francuzką, ojciec natomiast Polakiem, który jako inżynier pracował z Kampanii Kanału Sueskiego.Może się podobać u Stasia odwaga, opiekuńczość wobec Nel, odpowiedzialność za powierzone mu osoby, szacunek dla starszych, duma z tego, że jest Polakiem..

... był odważny -cechowała go odwaga ... niego zauważyć.

Charakterystyka to opis cech charakteru i wyglądu postaci.. -wiedza otaczającym świecie.Jednak, gdy miał możliwość zabić porywaczy zdobył się na odwagę gdyż była to jedyna możliwość, aby uwolnić siebie i Nel od porywaczy.. Podaj przykład do każdej.. Serce poczęło mu bić jak młotem.. Łatwo nawiązywał kontakty z innymi ludźmi.staś Tarkowski jest bohaterem powieści H. Sienkiewicza pt."W pustyni i w puszczy".Staś jest postacią godną naśladowania.. Podaj przykłady świadczące o odwadze Stasia Tarkowskiego.. Serce poczęło mu bić jak młotem.. w utworze.. - udzielenie poprawnej odpowiedzi 0 p.. Matka chłopca - Francuzka zmarła przy jego urodzeniu.. Uzasadnienie cech: można to zauważyć, gdy… uwidacznia się ona w momencie, gdy… widzimy to na przykładzie… świadczy o tym… wyraźnie zaznacza się ta cecha, gdy… ukazuje ją sytuacja, gdy…wiem, Że pierwowzorem stasia byli 2 stasiowie tarkowscy z rudawy i z warszawy, nel - wanda ulanowska, przybrana cÓrka przyjaciela sienkiewicza, profesora uniwersytetu jagielloŃskiego, ojca stasia, wŁadysŁawa tarkowskiego - polski inŻ.Nel w prezencie od ojca Stasia Tarkowskiego.. Gdyby mógł dorwać się do strzelby i ładunków, stałby.. ↓ Rozwiń fragment ↓.. - niepoprawna odpowiedź lub jej brak 1 p.. Zwierzę wabiło się Saba.. Wylosuj trzy karty i omów zapisane tam cechy..

Podaj przykłady świadczące o odwadze Stasia Tarkowskiego.

Kim jest bohater?. Staś jest również bardzo odważny, ponieważ odmówił Mahdiemu przyjęcia jego wiary.. Sądzę, że Staś jest przykładem do naśladowania.. Staś był trochę zarozumiały i trochę chełpliwy.. Wysoki, silny (wyższy i silniejszy od swoich rówieśników) UmiejętnościDo cech charakteru stasia tarkowskiego dopisz przykłady: -pomysłowość.. 2010-03-24 06:55:58Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.. Tu są te zachowania które musze użyć w punktach: -na początku zarozumiały, -odważny, -opiekuńczy, troskliwy, -pomysłowy, sprytny, zaradny, -odpowiedzialny, -żartobliwy, -opanowany,Motyw.. Podziwiam jego odwagę i zaradność.. Rozwiąż krzyżówkę.. Gdyby mógł dorwać się do strzelby i ładunków, stałby się po prostu panem położenia.Wady Stasia Tarkowskiego "W pustyni i w puszczy".. Ranny dostał się do niewoli i skazany został na wywiezienie na Sybir.Staś Tarkowski to odważny chłopiec a pokazał to gdy staną przed mahdim i nie wyrzekł się swojej wiary, pokazał to też gdy zabił lwa lub poszedł do obozu geografa po leki w samą noc pełną dzikich zwierząt był opiekuńczy a pokazał to wobec małej Nel.Upór, odwaga i pewność Stasia nie pozwalają się mu załamać, choć miewa chwile zwątpienia (np. gdy widzi głowę generała Gordona wbitą na pal lub gdy traci wiarę w ratunek chorej na febrę Nel)..

To podajcie mi takie przykłady.Napisz w punktach przykłady zachowań Stasia Tarkowskiego.

-szacunek wobec ludzi innych kultur.innego wyznania o innym kolorze skory.. Przy tym to chłopiec bardzo wrażliwy.Staś był wyższy i silniejszy niż zwykle bywają chłopcy w jego wieku.Był zdolnym uczniem, lubił zwłaszcza.. Podziwiam go właśnie za odwagę i opiekuńczość.Staś Tarkowski przedstawienie postaci.. ), albo dynamiczna,Temat : Przygotowujemy się do opisu postaci Stasia Tarkowskiego - bohatera powieści Henryka Sienkiewicza.. Staś Tarkowski, chłopiec, 14 lat, Polak, urodzony w Port - Saidzie, syn inżyniera.. TEMAT LEKCJI 41: Przygotowujemy się do opisu postaci Stasia Tarkowskiego - bohatera utworu Henryka Sienkiewicza.. Urodził się i doszedł do czternastego roku życie w egipskim mieście Port Said.. Może być statyczna, jeśli charakteryzu-jemy postać w określonym momencie jej życia (w klasie, w czasie obozu itd.. -wierność wierze zasadom oraz trosk o honor.. Miał brzydki zwyczaj mówić z lekceważeniem o Nel że ma osiem lat i przeciwstawiać swoje czternaście lat i doświadczenie w różnych sytuacjach.Przykłady.. Staś zachowuje się jak rycerz.Staś potrafił bezinteresownie pomagać, np. pomagał Wa-himom nie oczekując od nich żadnej nagrody.. Jest pełen uznania.. To tylko ocena postaci.Staś Tarkowski to główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza pt. "W pustyni i w puszczy".. Wychowaniem Stasia zajmował się ojciec i opiekunki.Temat: Stasia Tarkowskiego dzielny, młody człowiek - charakterystyka postaci (2 godz.).. -umiejętność opanowania lęku i zdenerwowania.. Był pomysłowy i twórczy, kiedy błądzili po pustyni, wymyślił sposób na zbudowanie latawców, które mogłyby pomóc ich odnaleźć.. -udzielenie poprawnej odpowiedzi 0 p.. Okazał się odpowiedzialnym opiekunem małej Nel.Wątek patriotyzmu "W pustyni i w puszczy".. Doskonalisz umiejętność analizy świata przedstawionego utworu, opisywania bohaterów,Charakterystyka Stanisława Tarkowskiego.. Wpisuj rzeczowniki będące nazwami cech, np. zdolność do zauważania, zmysł obserwacyjny to spostrzegawczość.. -odpowiedzialność.. chodzi mi o sytuacje tak jak na przykład gdy zabił lwa.. Jednym z głównych bohaterów lektury pt. "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza był Staś Tarkowski, chłopiec, który godnie nosił miano bohatera.. W pustyni i w puszczy.. Urodził się i wychował w Port-Saidzie pod opieką ojca - Polaka, który pracował przy budowie Kanału Sueskiego.. Przerysuj ją do zeszytu ( lub wydrukuj i wklej, jeżeli masz taką możliwość)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt