Pola i obwody figur klasa 5 sprawdzian pdf

Pobierz

Z wizytą w CKP - Gimnazjum nr 3 w Jaworznie.. 35 dm2 5 punktów 2 196 cm2 169 cm2.. Obwód prostokąta wynosi 14cm, a jeden z jego boków ma długość 4cm.. c) Pole kwadratu o obwodzie 8 cm.. Zapisz bez użycia potęgi oraz słownie liczbę równą potędze 105.Odczytaj z rysunku obok potrzebne wymiary i oblicz pole narysowanej figury.. Wymiary są podane w centymetrach.. Oblicz pole prostok ąta.. Schemat: 5. ównoległobok.. Zadanie 2 Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 10dm.. Zadanie Zadanie2 Na rysunku przedstawiono równoległobok.. Pole trójkąta przedstawionego na rysunku wynosi: A. c) Równoległobok (nie będący prostokątem) o polu 6 cm2.Pole trapezu.. _____ …?Sprawdzian roczny z edycja (po konwersji) klasa 4-Pole uprawne ma 600 a powierzchni, czyli 60 000 m 2.. Pole trapezu przedstawionego na rysunku obok mo»emy obl iczy¢, korzystaj¡c ze wzoru: A. Oblicz pola i obwody narysowanych wielok¡tów.. : Pole prostokąta wynosi 0,25 m 2.. Oblicz długość boku oznaczonego znakiem zapytania.. Bardziej szczegółowo .. 10 dm2 B. 100 2dm Obwód tego prostokąta wynosi: C. Oblicz obwód kwadratu, którego boki mają długość: 30 cm.. Zadanie 3 Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 49cm2.. Oblicz pole tego prostokąta.. 10,5 cm²BLACK 4S3 str. 58 4S3 - s. 58 19.9.2008 POLA FIGUR NUMER ZADANIA W GRUPIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU POZIOM A A B B Uczeń: WYMAGAŃ 1 1 1 1 oblicza pole i obwód kwadratu o danym boku Ka) 52 5 · 5 b) 52 5 · 2 c) 52 2 · 2 · 2 · 2 · 2 PP 8. zestaw 8..

Pola figur - powtórzenie.

Liczebniki glowne do 1000 5. chce wiedziec co mnie czeka na .Oblicz pole tego prostokąta.. Ile najwięcej takich zeszytów może kupić Janek?. Bardziej szczegółowo .. Po zakończeniu tej karty pracy przewidziany jest sprawdzian.5.Prostokąt ma wymiary 6 cm × 8 cm.. Bardziej szczegółowo .. Jeden z boków prostokąta ma 6cm, a drugi bok jest od niego 2 razy dłuższy.. Wybierz poprawne odpowiedzi spośród A i B oraz C i D.OBLICZANIE PÓL I OBWODÓW FIGUR PŁASKICH Zadanie 1 Jeden z boków prostok ąta ma 5 cm, a drugi jest 3 razy dłu ższy.. Zadanie 4 Jeden bok prostokąta ma 7cm, a drugi jest o 4cm dłuższy.. Oblicz pole trójkąta, którego boki są równe AB = 8cm, BC = 10cm, AC = 5cm, a wysokość opuszczona na bok AB jest równa 4 cm.. Odp.. Jaką częścią pola tego prostokąta jest pole powstałego rombu?. Zadanie 6 Oblicz pole kwadratu o obwodzie 36 cm.. _____ Nr zadania Grupa I Grupa II Punktacja 1 27 cm2 17,5 dm2 25 cm2.. Sprawdzian klasa V "Pola figur" Zadanie 1 2p Prostokąt ma wymiary 2 m x 5 dm.. Pola figur , Klasa 5 , Matematyka z kluczem , Matematyka , Szkola.. Chce kupić zeszyty, których cena wynosi 1 zł 10 gr za sztukę.. Zadanie 5 Oblicz pole prostokąta o wymiarach 5 cm x 5 m. Uzupełnij zdania.. Wpisz w puste miejsce odpowiedni znak: <, = lub >.. Jaką długość ma każdy bok kwadratu?POLA FIGUR Zadanie 1 Jeden z boków prostokąta ma 6cm, a drugi jest 3 razy dłuższy..

Pole figury Oblicz pola i obwody figur.

Janek ma 5 zł.. 3cm B.6cm C .c) pole trapezu o podstawach 4 cm i 2 cm i wysokości 7 cm.. Oblicz pole tego prostokąta.. Obwdprosokawyosi4DN Oblidugoibokwgoprosokaliwiadoo

Obliczam pola i obwody poznanych wielokątów.

Uzupełnij.pola figur kl.5 • MATEMATYKA 5 • pliki użytkownika viktus przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zależności między jednostkami pola kl.5.xls, Figury plaskie.docKlasa 5.. Zestaw zadań przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego: 1.23.. Zadanie 1 : Dzialka uprawna panstwa Warzywskich ma ksztalt prostokata o wymiarach 15,5 m i 20 m .Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Rozwiązanie:OBWODY FIGUR PŁASKICH .. 𝑷= ∙ 𝒍= 𝜶 ° ∙ 𝝅𝒓 długość łuku.. Zadanie 3 Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 25 cm 2.. Sprawdzian.. Dªu»sza przek¡tna ma 12cm, a krótsza ma dªugo±¢: A.. 68,5 cm² Zadanie 2.. Zapisz bez użycia potęgi oraz słownie liczbę równą potędze 106.. Zadanie 5Pole prostokąta wynosi 2,2 dm 2, a obwód 22,4 dm.. 10 cm2 Zadanie 3 4p Oceń prawdziwość zdań:SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI - POLA FIGUR PŁASKICH KL. V WERSJA B ZAD 1 2 p. Prostopadłe boki prostokąta mają 6,4 cm i 3,5 cm długości.. Jeden z boków prostokąta ma 9 cm, a drugi jest o 2,5 cm krótszy.. Zmierz górna podstawę.4.. Oblicz pole i obwód równolegloboku o bokach równych 3cm i 5cm i wysokości opuszczonej na krótszą podstawę jest równa 6 cm.. Oblicz: a) Obwód kwadratu o boku 5 cm.. podstawowa klasy 4,6 , Zasoby , dlanauczyciela.plH.. Pole tego prostokąta jest równe: A.. 2 punkty 3Astr.6/6 41..

Pod rysunkiem jest podany obwód figury.

Następnie narysuj prostokąt, którego bok a będzie taki jak bok kwadratu, a bok b będzie dwa razy dłuższy.. Połączono odcinkami środki boków prostokąta i otrzymano romb.. 3 POLA I OBJĘTOŚCI FIGUR PRZESTRZENNYCH GRANIASTOSŁUP - pole powierzchni całkowitej i pole powierzchni bocznej = + = ∙ - objętośd graniastosłupa = ∙ - pole podstawy, - obwód podstawy,108 V.1.. 6.Oblicz obwód prostokąta, którego każdy bok jest o 3,5 cm krótszy od odpowiedniego boku prostokąta przedstawionego na rysunku.Sprawdzian - pola figur płaskich Zad.1 Oblicz ile metrów kwadratowych szarego lnu należy kupić do zrobieni 4 tablic informacyjnych w kształcie rombu o jednej przekątnej równej 4,2 m i drugiej przekątnej 2 razy krótszej.. Zadanie 8 (zadanie na ocenę celującą) Ile jest równe pole zaciemnionej części trapezu równoramiennego?. Odp.. Oblicz pole prostokąta.. Calosc powinna Ci zajac.. 25 dm² Zadanie 3.Dzialania pisemne na liczbach naturalnych.. Pole tego równoległoboku wynosi: A. SkorzystajWysokość równoległoboku jest równa 4,5 cm, a długość boku, na który pada ta wysokość, jest o 2,5 cm dłuższa.. Jego pole wynosi: A. d) Pole kwadratu o obwodzie 14 cm.. a) trapez równoramienny b) równolegªobok 25.. Zad.2 Narysuj trapez prostokątny, w którym podstawa dolna ma 6 cm, wysokość 3 cm, a ramię 3,5 cm.. Narysuj: a) Prostokąt o polu 8 cm2.. Rozwiązanie: Odp.. Obwód kwadratu jest równy 36 cm.. Bardziej szczegółowo .. 5, Pola figur, Pole równoległoboku i rombu Imię i nazwisko: _____ Data: _____ KARTKÓWKA Pole równoległoboku i rombu Zadanie 1 Oblicz pole i obwód równoległoboku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt