Działania na ułamkach zwykłych do wydruku

Pobierz

Rozszerzanie i skracanie ułamków.. Oblicz: + = 16 4 16 3 4. Podaj odwrotność liczby 5 4.. Drugi przykład: siedem jedenastych minus dwie jedenaste równa się pięć jedenastych.Ułamek danej liczby naturalnej.. Ustalmy kolejność wykonywania działań i wykonajmy każde z nich osobno.. Cele lekcji: Uczeń powinien umieć: dodawać i odejmować ułamki zwykłe o takich samych mianownikach.. Ułamki dziesiętne - Ćwiczenia do wydruku.UŁAMKI ZWYKŁE 1.. Ćwiczenie nr 8, Dzielenie ułamków - zadania - szkoła podstawowa.. Oblicz: a)17 8 +2= b) 3+24 10 = c) 5+221 25 = d)67 32 +4= e) 6+2 3 = f) 8+15 22Ka żdy ułamek zwykły składa si ę z trzech elementów - licznika, mianownika i kreski ułamkowej.. Ułamki zwykłe - powtórzenie * KARTKÓWKI - KLASA VI.. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.. - zastosowanie działań na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań z treścią.. Ułamki zwykłe.. Wstęp do ułamków zwykłych.. zapisywać wynik działań w postaci liczby mieszanej.Zaznacz na osi liczbowej ułamki: 6 5, 6 3, 6 1 IIIIIII III 0 1 Zad.. .Dodając (odejmując) ułamki o jednakowych mianownikach, dodajemy (odejmujemy) liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.. Dodawanie liczb mieszanych.. Ćwiczenie nr 9, Dzielenie liczb - ułamki.. Dwa przykłady.. Część 2. klasa 6.. Ułamek liczby .. Zadanie domowe.. Na ile części jest podzielone koło?. Działania pisemne.. Oblicz, a wyniki, które są ułamkiem niewłaściwym zamień na liczby mieszane: a) 3 4 +3 4 = b) 7 8 +3 8 = c) 8 10 +5 10 = d)12 15 +6 15 = e)10 18 +15 18 = f)17 20 +19 20 = g)15 25 +11 25 = h)20 29 +12 29 = i) 29 30 +2 30 = j)15 32 +22 32 = k)33 35 +34 35 = l) 90 100 +80 100 = 8..

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Podane ułamki sprowadź do wspólnego mianownika: 3 1 5 2 i .. Animacja.ZADANIA - Działania na ułamkach zwykłych; Zadania i ćwiczenia z zakresu ułamków dla Szkoły Podstawowej.. Próbny sprawdzian.. Sprawdź swoje umiejętności!. Pokoloruj obszary z ułamkami-mniejszymi od 15 7 na .Instrukcja.. Ułamki zwykłe - zadania domowe u1-u22.. Wartością wyrażenia jest .. Jaką część figury zacieniowano?. Uwaga!. Aby wyliczyć licznik należy: część całkowitą pomnożyć przez mianownik i dodać liczbę która była wcześniej w liczniku.Rozkład liczb na czynniki pierwsze .. Zadanie domowe.. Sprawdziany: Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań) Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (8 zadań)Liczby i działania Systemy zapisywania liczb Działania pisemne Figury geometryczne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Pola figur Prostopadłościany i sześciany Gry do druku V Liczby i działania Własności liczb naturalnych Ułamki zwykłe Figury na płaszczyźnie Ułamki dziesiętne Pola figur Liczby całkowite Graniastosłupy Gry do drukuDodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.. Obliczanie ułamka liczby 5.1 5.5 5.7 Działania na ułamkach zwykłych - ćwiczenia .. Zegar i kalendarz.. Konspekt lekcji matematyki w IV klasie szkoły podstawowej.. Podane ułamki i liczby mieszane wpisz do odpowiedniej chmurki 2 7 1, 5 14, 8 1,1 3 7, 9 5, 4 3 Zad..

Dzielenie ułamków zwykłych.

Ułamki-zwykłe-B1-2-C1-6.. UŁAMKI ZWYKŁE - DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, DZIELENIE - PRZYKŁADY 1) a)Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną (wyłącz całości): 1 całości 8 : 5 mianownik - 5 3 licznik 5 8 8 : 5 = 5 3 1 7 9 ……………… b) Zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy: 5 4 1 5 1 5 4 5 9 6 5 1 ……………….…ó.. Oprócz opanowania umiejętności związanych z działaniami na ułamkach .Wstęp do ułamków zwykłych.. mnozenie-ul-zwyklych-e9-11-f1-3.. Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach 4.. Dodając ułamki o takich samych mianownikach dodajemy do siebie liczniki a mianowniki przepisujemy bez zmian.. ułamki z liczby 1. ułamki z liczby 2.. Mnożenie ułamków zwykłych.. Jeżeli dwa ułamki mają ten sam mianownik, to wtedy dodajemy je sumując liczniki.. Wiek i jego połowa-klasa 6.. Zapisz za pomocą cyfr ułamek, w którym licznik wynosi 3, a mianownik jest o 2 większy od licznika.. ObliczZADANIA DO POWTÓREK - MATEMATYKA kl. I UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE: 1.. Ćwiczenie nr 10, Dzielenie liczb - ćwiczenia.ułamki dziesiętne kl4 ułamki dziesiętne - powtórzenie 1 kl4 ułamki dziesiętne - powtórzenie 2 działania pisemne dodawanie pisemne A dodaj, odejmij pisemnie A-O pomnóż, podziel pisemnie A-O tabliczka mnożenia- tabelki 4.działania pisemne z dom ZD1 -ZD14 Zad dom działania pisemne + zadania zadania z treścią - dział pis Działania pisemne - kolejność działań liczby .Skracanie ułamków zwykłych - puzzle Rozszerzanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku Dodawanie ułamków o różnych mianownikach Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach..

Dodawanie ułamków zwykłych.

Możliwe odpowiedzi:Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne s. 28 Porównywanie ułamków dziesiętnych, ułamki dziesiętne na osi liczbowej s. 30 Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych s. 32 Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne s. 34 Działania łączne, szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych s. 38Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach Odejmowanie liczb mieszanych Zastosowanie odejmowania ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań tekstowych 17.. Trzeba więc wykonać działania na ułamkach zwykłych.. Działania na ułamkach dziesiętnych, w tym działania pisemne.Ponieważ ułamki zwykłe i można przedstawić w postaci dziesiętnej tylko w przybliżeniu, to otrzymamy wynik wyrażenia także w przybliżeniu.. Aby obliczyć wartość wyrażenia, w którym występują ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne, należy te ułamki doprowadzić do tej samej postaci, czyli ułamki zwykłe zamienić na dziesiętne lub odwrotnie, a potem wykonać działania.. Zaznacz.. Odejmowanie liczb mieszanych.. Działania na ułamkach dziesiętnych, w tym działania pisemne.. Liczby dziesiętne * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA VIDodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych Teacher Żaneta Szczyglak Categories SZKOŁA PODSTAWOWA, Ułamki zwykłe Bezpłatne Take this course Opis Zadanie 1 Wykonaj dodawanie ułamków..

Część 1Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach .. Mnożenie ułamków .. Zatem ułamek oznacza t ą sam ą liczb ę co działanie 9 ∶ 4.. 9 15 4 15 13 15 3 2 3 2 3 4 1 3 Stop, nie tak szybko!. Oswajamy się z ułamkami zwykłymi.. III.Ułamki zwykłe (2) Poniżej znajdują się łamigłówki z matematyki dla klasy 5 dotyczące ułamków zwykłych.. Sprawią one, że ćwiczenia na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych nie będą jedynie nudnymi zadaniami, a ciekawą przygodą.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V. dzielenie -uł-zwykłych-e1-8.. Uczeń: 1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane.. Przeczytaj uważnie każde polecenie, a następnie zapoznaj się z możliwymi odpowiedziami i zaznacz najbardziej prawdopodobną.. Próbny sprawdzian.. U lamki-dziesietne-G-H.Każdą liczbę mieszaną możemy zapisać w postaci ułamka niewłaściwego, co jest bardzo pomocne w wielu obliczeniach na ułamkach.. 5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej.. W każdym zadaniu jest tylko jedna możliwa odpowiedź.. Uwierz we własne siły!. Ułamki-zwykłe-D1-8.. Działania na ułamkach zwykłych 3 Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną.. Proste, odcinki, kąty.. Algorytm zamiany: 1.. Na pewno dasz radę!. 7) oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.. Zwolnij!Ułamki zwykłe - Ćwiczenia do wydruku.. Kresk ę ułamkow ą symbolizuje znak dzielenia.. Ułamki zwykłe.. Ułamek jako część całości.. 4.3 Test Ułamek dziesiętny.. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, to żeby je dodać lub odjąć, to należy je wcześniej sprowadzić do wspólnego mianownika.3.. 4.3 Klasówka Ułamek dziesiętny.. Mnożenie ułamków zwykłych (także mieszanych).. Opanowanie zamieszczonych tu ćwiczeń gwarantuje dobre oceny i swobodę w poruszaniu się w temacie ułamków.. Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.. ROZWIĄZANIE: Zadanie …Ćwiczenie nr 6, Dzielenie ułamka zwykłego i liczby - ćwiczenia.. Rachunki na ułamkach jednocześnie zwykłych i dziesietnych.. Prostopadłościan, liczby całkowite, średnie-klasa 4.. Zaznaczanie ułamka na osi liczbowej Zaznaczaj ąc ułamki na osi liczbowej warto jest przyj ąć dobre jednostki.DODAWANIE UŁAMKÓW O JEDNAKOWYCH MIANOWNIKACH.. Zamień na ułamek niewłaściwy = 6 5 3 8.. Pierwszy przykład: jedna piąta plus trzy piąte równa się cztery piąte.. Ã 1.Ćwiczenia utrwalające dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.. Ćwiczenie nr 7, Dzielenie ułamka zwykłego i liczby - przykłady.. Jeszcze coś ważnego.. Część 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt