Przyczyny podejmowania wypraw odkrywczych

Pobierz

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum.. wikingowie wyruszali na wyprawy w poszukiwaniu nowych terenÓw gdzie mogli by siĘ osiedlaĆ,bo na ich wczeŚniejszych terenach ziemie byŁy nieurodzajne ,a ludzi przybywaŁo i musieli coŚ jeŚĆ.. Erę wielkich odkryć kończy odkrycie Australii, być może dokonane przez Portugalczyków już w XVI wieku i .3.. Podstawa programowa: zakres podstawowy.. Do tej pory Europejczycy docierali po przyprawy korzenne przez Morze Śródziemne i Czerwone, Półwysep Arabski do Indii, jednak opanowanie terenów Konstantynopola i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego przez Turków Osmańskich, wymusiło konieczność znalezienia innej drogi.- niedobory złota i srebra w Europie,- ciekawość świata, która pojawiła się w renesansie (humanizm),- rozwój techniki żeglarskiej (karaka i karawela),- rozwój narzędzi nawigacyjnych (astrolabium, busola, kwadrant),- chęć szerzenia chrześcijaństwa,- poszukiwanie nowej ziemi dla rozdrobnionej szlachty.Najważniejszym celem wypraw odkrywczych, który skłaniał władców do ich sponsorowania, było odnalezienie morskiej drogi do Indii (w średniowiecznej Europie oznaczały także Chiny i Indonezję).. Przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania bieżącego kierunku południka magnetycznego.. Dalekomorskie wyprawy, które niejednokrotnie trwały kilka lat wymagały odpowiedniego sprzętu, dlatego okres wielkich odkryć to jednocześnie rozwój żeglarstwa, (zaczęto budować coraz większe.Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diaza, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii oraz pierwsza podróż dookoła świata Ferdynanda Magellana..

Zaznacz przyczyny podejmowania wypraw odkrywczych: A.

Upadek w 1453 r.Przyczyny wielkich wypraw geograficznych Przyczyny wypraw geograficznych można podzielić na trzy grupy: przyczyny gospodarcze, polityczne i społeczne.. Handel ze Wschodem odbywał się drogą lądową, którą dobrze znali tylko kupcy arabscy.Kolejną przyczyną był kryzys w handlu lewantyńskim.. Co skłoniło Europejczyków do zorganizowania wypraw odkrywczych?. Zasadnicze przyczyny "wielkich odkryć geograficznych" i początki ekspansji zamorskiej Europejczyków należy wiązać z ustrojem feudalnym, wynikającymi z niego powinnościami władców oraz z kryzysem ekonomiczno‑społecznym.Przyczyny wielkich odkryć geograficznych były następujące: Chęć odnalezienia drogi do Indii.. Do przyczyn gospodarczych zaliczymy poszukiwanie nowych bezpiecznych dróg do Indii a zarazem założenie nowych szlaków handlowych, które omijałyby nieprzyjazne monarchie bliskowschodnie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymień w punktach przyczyny podejmowania pod koniec XV w. dalekich i niebezpiecznych wyprawPrzyczyny wypraw odkrywczych w XV i XVI wieku: Chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii - od czasu wypraw krzyżowych w europejskiej gospodarce ważną rolę odgrywał handel z krajami Bliskiego Wschodu..

Ekonomiczne przyczyny wypraw odkrywczych.

* Dążenie do uzupełnienie wyczerpujących się w Europie szlachetnych kruszców potrzebnych13.. Handlowano głównie towarami luksusowymi, jak jedwabie, korzenie, pachnidła, czy owoce południowe.Przyczyny wielkich wypraw geograficznych Przyczyny wypraw geograficznych można podzielić na trzy grupy: przyczyny gospodarcze, polityczne i społeczne.. Polska dzielnicowa się terminami: krucjata, krzyżowcy, Lewant, zakony rycerskie prawidłowo sytuuje na osi czasu .. Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej.. Do XV w. mieszkańcy Europy rzadko wypływali poza basen M. Śródziemnego, ograniczali się do żeglugi przybrzeżnej po O. Atlantyckim.. Towary z Indii były w Europie niezwykle cenione, a zapotrzebowanie na nie stale rosło.. Europejczycy sprowadzali stamtąd cenne przyprawy oraz pachnidła pochodzące z Indii oraz Chin.Przyczyny wypraw odkrywczych w XV i XVI wieku: Chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii - od czasu wypraw krzyżowych w europejskiej gospodarce ważną rolę odgrywał handel z krajami Bliskiego Wschodu..

Co skłoniło Europejczyków do zorganizowania wypraw odkrywczych?

Metoda ta jest graficznym zapisem procesu podejmowania decyzji .wymień przyczyny wypraw wikingów.. wyruszali rÓwnieŻ na polowania .1.. C.organizowaniu wypraw do Nowego Świata - porównuje przebieg wypraw odkrywczych Portugalczyków i Hiszpanów - wyjaśnia znaczenie wyprawy Amerigo Vespucciego dla ekspansji kolonialnej Europejczyków - charakteryzuje przyczyny i skutki wielkich odkryd geograficznych - ocenia skutki wielkich wypraw odkrywczych dla Europejczyków -charakteryzuje przyczyny i przebieg wypraw odkrywczych; (5) 2) opisuje udział poszczególnych państw europejskich w podziale Nowego Świata w XVI-XVIII w.; (1) 3)1) wyjaśnia przyczyny i przebieg wypraw odkrywczych; 2) opisuje udział poszczególnych państw europejskich w podziale Nowego Świata w XVI-XVIII w.; 3) wyjaśnia wpływ wielkich odkryć geograficznych na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę Europy..

spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:Temat: Pierwsze wyprawy Portugalczyków.

Dający się zaobserwować już od schyłku średniowiecza rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na metale szlachetne, które .Cele wypraw odkrywczych .. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych można podzielić na kilka najważniejszych grup: Brak dostatecznej ilości metali szlachetnych w Europie pod koniec XIV wieku i na początku wieku XV.. * Zapotrzebowanie na luksusowe towary (przyprawy korzenne, pachnidła, tkaniny, barwniki, owoce egzotyczne) i próba uniknięcia pośrednictwa Arabów i Turków.. B. Odkrycie w średniowieczu map Ptolemeusza.. Wyprawy krzyżowe • przyczyny, przebieg i skutki wypraw krzyżowych • powstanie zakonów rycerskich • krucjaty na terenie Europy • udział książąt piastowskich w krucjatach • poprawnie posługuje się terminami: krucjata, krzyżowcy, Lewant, zakony rycerskie • prawidłowo sytuuje na osi czasu okres wypraw krzyżowych1 Wymagania edukacyjne z historii w klasie II Temat lekcji Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Rozdział I: Polska i świat w XII XIV wieku 1.. Europejczycy sprowadzali stamtąd cenne przyprawy oraz pachnidła pochodzące z Indii oraz Chin.Drugim powodem do podejmowania wypraw była zła sytuacja Europy na przełomie XV/XVI wieku (głód, choroby, brak towarów).. Uczeń: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Rozdział I: Polska i świat w XII XIV wieku 1.. Wybudowanie karaweli przez Portugalczyków.. Już od czasu wypraw krzyżowych kwitła intensywna wymiana handlowa między krajami europejskimi a państwami bliskowschodnimi.. Przyrząd do pomiaru prędkości płynącego statku.. wypraw odkrywczych Uczeń potrafi: na oceanicznychwyjaśnić, dlaczego Europejczycy dążyli do znalezienia drogi morskiej do Indii, terytoria opanowane wyjaśnić, na czym polega różnica ówmiędzy celem wyprawy Kolumba a jej ostatecznym efektem.. Przyrząd do nawigacji według położenia gwiazd.. Wyprawy krzyżowe 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt