Potęgi i logarytmy zadania pdf

Pobierz

[matura, sierpień 2019, zadanie 2.. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeżeli: - oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych; - zna prawa działań na potęgach i potrafi je stosować w obliczeniach; - zna definicję funkcji wykładniczej; - potrafi odróżnić funkcję wykładniczą od innych funkcji; - najwie˛kszy internetowy zbiÓr zadan z´ matematyki imie˛ i nazwisko pote˛gi, logarytmy czas pracy: 90 min.. dobrą, bardzo - oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych; - zna prawa działań na potęgach i potrafi je stosować w obliczeniach; - zna definicję funkcji wykładniczej; - potrafi odróżnić funkcję wykładniczą od innych funkcji; - potrafi .POTĘGI, LOGARYTMY Czas pracy: 90 min.. Zadanie 5.. Wyznacz logarytm dziesiçtny z liczby 72 za pomocq Wartošé liczby 2510gs2 jest równa: D.. Jeżeli jakiegoś zadania nie rozumiesz, to pisz śmiało pod każdym .Zadania z matury poprawkowej na: Zadanie 15.. W podręczniku ( część 3 ) na stronie 184 znajdziesz definicje i własności dotyczące tematu.. Zaznacz prawidłową odpowiedź: podstawy są różne.. POTÇGI" ZADANIA UZUPELNIAJACE 35 Ciekawostka W stosowanym przez nas systemie dzie- siatkowyrn uŽywa sie dziesieciu cyfr (od 0 do 9) i poteg liczby 10.. (2 pkt) log 3 + log 4 O blicz log24 — logy Zadanie 10.. (2 pkt) Która z liczb a, b, c jest najwieksza?I.. że po obu stronach ostatniej równości znajduje się ten sam rozkład na potęgi czynników pierwszych..

Korzystamy z twierdzenia o logarytmie potęgi.

(1 pkt)] Liczbą większą od 5 jest a.. Zadanie 6.. Potęgi.. (5 pkt) Przedstaw w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.Pytanie nr 1 za 1 pkt.. 2 3 .treść zadania zawiera dużo informacji, które wcale nie ułatwiają procesu rozumienia .. Niech g4 2 x , g6 36 yKorzystamy z definicji logarytmu: 1 0 ,5 2 4 x 2 o 2 x 2 o 22 x 21 o 2 x 1 o x 6 36 o 6y 62 o y 2 0 ,3 5 1,5 3 2 1 0 ,5 3 log 36 1 log 2 6 4 .. (1 pkt) Wyznacz podstawy logarytmów, wiedząc, że: Oceń, czy występują tu logarytmy o jednakowych podstawach.. Pytanie nr 2 za 1 pkt.. Musisz wtedy uprościć zadanie, odrzucić zbędne informacje, często zamieszczone po to, aby Cię trochę zaciekawić, aby Ci się chciało rozwiązać to zadanie .. Spróbuj je rozwiązać.. Następna strona Zadania.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I.. Zadanie 10.. Zadanie 7.. (2 pkt) Wyznacz miejsce zerowe funkcji f (x) = 3x + b, gdzie b = 2vQ.. 101 +4, 100 W informatyce czesto stosowany jest system dwójkowy, w którym uŽywa sicTemat: Powtórzenie przed maturą: Potęgi, pierwiastki, funkcja wykładnicza, logarytmy.. Zad.4 Rozwiąż równania i nierówności: a) b) c) log2[1 - log3(x + 4)] = 1. d) e) .w postaci potegi o podstawie 2 lub 3. zadanie 1 oblicz 3220+721952 (1384)2.. 15 Suma logs 16 + 1 jest róMma c. Oblicz stosując własności potęg (bez używania kalkulatora): 18 4∙1253 75 5∙2..

Zad.3 Zapisz liczbę za pomocą jednej potęgi.

Zadanie 4.. (2 pkt) Oblicz šredniQ arytmetycznQ liczb: loga 12; —log 4 3; 2. do której należy podnieść liczbę x, aby otrzymać liczbę a. która stanowi potęgę liczby a.. Zadanie 17.. Zadanie 4 .. podstawy są różne.. Zadanie 11.. 1 - NAJWIE˛KSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAN Z´ MATEMATYKI ZADANIE 10 (1 PKT) O liczbie x wiadomo, ze log˙ 3 x = 9.. I w istocie w tymZadania maturalne 1.. 35 Liczba 729 4 225 jest równa 256+2 c.. Dane sq liczby WykaŽ, Že a +b a b o.. Zadanie 3.. Zadanie 1.. Zadanie 18.. 810g2Funkcje wykładnicze i logarytmy - zadania elementarne z rozwiązaniami Potęga o wykładniku całkowitym 1.. Oblicz.Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebra-iczne.. Po podstawieniu otrzymanych potęgZadania do egzaminu s. 4TUZ - procent składany, pot ęgi i logarytmy I.. Funkcja wykładnicza.. Zadanie 4.. (5 pkt) Wykaż, że dla liczb spełniających odpowiednie założenia (podaj te założenia) prawdziwy jest wzór: .. Zadanie 2.. Liczba log 8 + log 5 - 2log jest równa: A.. Zadanie 2.. 10917 log4 + — Liczba A.. Funkcja wykładnicza.. 210g2 log8 jest równa: B. log24 c.. Przedstaw w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.. Zadanie 8.. 29 Zadanie 6.. (5 pkt) Oblicz .. Zadanie 8.. Wyrażenie zapisz w postaci , gdzie jest liczbą wymierną.Matematyka - matura - zadania z pełnym rozwiązaniem: logarytmy, wzory na logarytmy, równania logarytmiczne Zadanie 1..

Zad.1 Zapisz liczbę w postaci potęgi liczby 3.

Odp.. Zadanie 13.. Zadania i przykłady z rozwiązaniami krok po kroku.Zadanie 2.. W wyrażeniu y jest liczbą .. do której należy podnieść liczbę a, aby otrzymać liczbę x. żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawisłowa.. Zad.2 Oblicz .. Rozwiązanie: Występujące w tym wyrażeniu potęgi można łatwo sprowadzić do potęg liczb 2, 3 i 5: 18 4= (2 ∙32)4 = 2 ∙38, 1253 = (5 3) = 59, 755 = (3 ∙52)5 = 35 ∙510.. Oblicz .. Zadanie 3.. Liczby.. Zadanie 5.. Zadanie 12.. Funkcja g przyjmuje dla każdej liczby rzeczywistej taką samą wartość jak funkcja f(x) = 4 x−1.Wobec tego funkcja g może być określona wzorem: A. g(x) = 1 4 ·2x B. g(x) = 1 2 ·2x C. g(x) = 1 4 ·22x D. g(x) = 1 8 ·22x 3.. W razie problemów dzwoń do mnie.Zadanie 3.. Niech g 5 5 x , g 4 64 yKorzystamy z definicji logarytmu:Zadania z potęg, funkcji wykładniczej, logarytmów (poziom podstawowy) Zadanie 1: Oblicz: a) √1472∙62+1472∙82 b) √1132−1122−√892−802 Zadanie 2: Jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli =27 9+817 913 oraz =8 16+425 5∙1612 Zadanie 3: Przedstaw w postaci jednej potęgi:Funkcja wykładnicza i logarytmiczna - przykładowe zadania powtórzeniowe wraz z zadaniami na udowodnienie (przekazana wcześniej).. Zadanie 9.. (1 pkt)] Kwadrat liczby 8 - 3 7 jest równy a.. Zadania z potęg, funkcji wykładniczej i logarytmów (poziom rozszerzony) Zadanie 1: Oblicz: a) √1472∙62+1472∙82 b) √1132−1122−√892−802 Zadanie î: Jakim procentem liczby x jest liczba y, jeśli =27 9+817 913 oraz =8 16+425 5∙1612 Zadanie 3: Przedstaw w postaci jednej potęgi: a) 1253∙(1 5)4 253∙√5 b) 64 −2∙√2 46:23zapisane w postaci potegi liczby 3 jest róume: B. 38 C. Zapisz podane wyrażenie w prostszej postaci: ..

Na stronach 185 - 187 znajdują się zadania 4.1 - 4.5, 4.8, 4.10, 4.16, 4.17.

Zadanie 9.. Rozwiązanie.. Funkcja wykładnicza Tematyka zajęć: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM PODSTAWOWY Potęga o wykładniku rzeczywistym powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności Proste równania wykładnicze Proste nierówności wykładnicze Zastosowanie funkcji wykładniczej do rozwiązywania zadań umieszczonych w kontekście .2.18.. 1 + 48 7 Zadanie 1.59. jednakowe podstawy to.Na tym kanale znajdziesz zadania z matematyki z poziomu gimnazjum, szkoły średniej, a w przyszłości z zakresu studiów.. Procent składany.. (2 pkt) Oblivz (abc)à, jeŽeli 109 a = 5, b = log 0,01, c = Zadanie 11.. Potęgi.. Liczba 4 20 ·210 jest równa: A.. Dane sq liczby a = log 3, b = log 2.. 25 Liczba log 2 2 jest równa1 1.. Potęgi Zadanie 1.58.. Wykres funkcji f(x) = 2 x .lo g 6 0,04 = - 2 lo g 6 5. jednakowe podstawy to.. 2.Zadanie 1.. Zadanie 14.. Zadanie 7.. Jak ą kwot ę nale Ŝy wpłaci ć do banku, w którym oprocentowanie w skali roku wynosi 10%, a odsetki kapitalizowane s ą co pół roku, aby po trzech latach odebra ć 30 000 zł?. Zatem A) x = 93 B) x = 1 2 C) x = 2 D) x = 39 ZADANIE 11 (1 PKT) Liczba log 3 75 2log 3 5 jest równa A) log 5 5 B) log 3 50 C) log 5 25 D) log 3 75 10 ZADANIE 12 (1 PKT) Wyrazenie˙ W = 3 7 50 7 3 40 jest równe A) 3 7 90 B) 1 C) 3 7 2000 D) 3 7 10 ZADANIE 13 (1 PKT) Liczbe˛ 12Zadanie 13.. [matura, sierpień 2019, zadanie 9.. Liczba 0 2 wiçksza od liczby logs 4 jest równa D.. Zadanie 16..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt