Czy zachowanie antygony jest szlachetne i godne podziwu rozprawka

Pobierz

Mały Książę opiekował się nią, pomimo że była kapryśna i próżna.Matura z j. polskiego.. To co zrobiła było wielkim czynem.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i do innych tekstów.. W ,, Antygonie" konflikt tragiczny polega na wyborze pomiędzy prawem boskim i prawem ludzkim .Chór zauważa, że Antygona jest niepokorna i nie ustąpi przed groźbami - ma to po swoim ojcu Edypie.. kultury.Bohaterowie, których rozumiem, podziwiam, oskarżam.. Ponieważ temat wymaga od Ciebie formy rozprawki, zastanów się, jakie argumenty przemawiają za zachowaniem dziś pewnych zasad kodeksu rycerskiego, a jakie przeciwko zachowaniu tego kodeksu.Rdz 46, 1-7.. Ma ona dwoisty charakter i odnosi się do godności osobowej i osobowościowej.. Każdy z nas powinien w części brać z niej przykład, myśląc też o innych.. Roxana53 .W Antygonie uwidocznione jest na pierwszym planie starcie dwóch osobowości - tytułowej Antygony i Kreona.. Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki?. Szlachetne intencje odznaczają się wspaniałomyślnością, uczciwością i bezinteresownością, prostotą i umiarem.. Nieetyczne postępowanie nie może pozostać usprawiedliwione, ponieważ wyrządzona krzywda może znacznie przewyższyć nasze dobre intencje.Mit jest wieczny, zaś baśnie i opowieści umierają..

14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.

Kreon widzi, że Antygona jest dumna ze swojego czynu.. Poza tym mit jest wzorem najrozmaitszych zachowań i nadaje sens ludzkiemu życiu.. Jedną z postaci które występują w książce jest Róża.. Kreon uważał, że obrońcy miasta - Eteoklesowi należy się godny pogrzeb, z honorami, a zdrajcę jakim okazał się Polinejkes trzeba ukarać nawet po śmierci zabraniając grzebania jego zwłok.. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka.. Broniąc stanowiska Antygony, chciałabym przytoczyć kilka ważnych argumentów.. Jej suwerenność i upór w działaniu były i są godne podziwu.Antygona ponad wszystko kocha prawdę, jest wierna sobie i wartościom, które wyznaje.. REKLAMA.Ale ich tragiczne losy są konsekwencją zachowań i postaw reprezentowanych przez Antygonę i Kreona.. I dobrze znasz moją duszę, 15 nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.. Lecz stój przy twojej myśli, a ja tego.. Zakazowi władcy sprzeciwiła się Antygona.Antygona stanęła przed bardzo trudnym wyborem natury moralnej, a dokładnie przed wyborem "złego" lub "gorszego".. Pomóc mi chciała, wdzięczne by mi było, 70.. Każdy z nas powinien brać z niej przykład..

(rozprawka) Masz ujawnić swoje zdanie na temat kodeksu rycerskiego.

Antygona jest niewinna i na pewno po śmierci została wynagrodzona przez bogów.. Moralność to zespół dominujących w danej epoce historycznej i środowisku (społeczeństwie, klasie, grupie społecznej) ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych w tej grupie za właściwe; postępowanie według tych norm.język miłości czy język nienawiści rozprawka.. Jeśli wybraną formą pracy jest rozprawka, będzie zawierał tezę, która później zostanie udowodniona za pomocą kolejnych przykładów.W postępowaniu Antygony nie ma niczego złego, gdyż przeciwstawienie się niemądrym rozkazom nie jest wyrządzeniem zła.. Po świętej zbrodni; a dłużej mi zmarłym.. ROZPRAWKA.. Wstęp służy do wprowadzenia w istotę tematu.. Godność osobowościowa natomiast jest zależna od podjętego przez daną osobę trudu i .Jednak ani relacje rodzinne, ani pochodzenie, ani nawet magiczna ingerencja w życiorys obu córek nie mogą całkowicie usprawiedliwić czynów Balladyny.. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie przyjdzie jej zapłacić za swą decyzję, ale podejmuję ją z całą świadomością.. Czytanie z Księgi Rodzaju.. W kregu milosci i nienawisci - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarzam.. Wiedziała , jaka kara ją czeka, a mimo to złamała zakaz, czyż to zachowanie tej zarozumiałej panny nie jest godne potępienia.Doskonałym przykładem postawy ówczesnych szlachciców jest ich zachowanie opisane przez Potockiego w utworze "Pospolite ruszenie"..

Stanowią one ważną cechę osobowości gdyż bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na zachowanie ludzi.

Zadanie 1.. Bohaterami tragicznymi w dramacie Sofoklesa jest wiele postaci.. Przykładem tego, że więcej zeczy w człowieku zasługuje na podziw może byc Antygona.Bez względu na to , czy poczynania bohatera są szlachetne, czy nie, to i tak czeka go niechybna katastrofa.. W naszym świecie występuje rzadko jak drogocenne kamienie.. Obiektem zainteresowania literatury od poczatków jej istnienia byl czlowiek - bohater literacki wraz ze swymi problemami, zyciowymi dylematami i przezywanymi konfliktami.Czy warto, by kodeks rycerski obowiązywał i dziś?. Sądzę, iż powody, którymi kierowała się Antygona podejmując taką, a nie inną decyzję są szlachetne i zasługują na szacunek.. Drugim bliskim znaczeniowo pojęciem jest - również wieloznaczne - pojęcie intuicji moralnej będącej najogólniej rzecz ujmując bezpośrednim oglądemMiłość silniejsza niż śmierć Ja ci nie każę niczego, ni, choćbyś.. Godne naśladowania w postaci Antygony jest godny podziwu asteryzm, bezkompromisowość i wierność swoim ideom.Moralność to zespół ustalonych zasad i zachowań, które obowiązują w danej społeczności, kulturze.. Pogrzebię sama, potem zginę z chlubą.. Wybierała pomiędzy podporządkowaniem się rozkazom króla zabraniającym chować jej brata, a pochowaniem go według praw Boskich tym samym wypisując na siebie karę śmierci.Antygona musi wybierać pomiędzy prawem boskim (pochowaniem brata zgodnie z zasadami religijnymi) i prawem ludzkim (postępowanie zgodnie z prawem ustanowionym przez człowieka, Kreona); z kolei Kreon albo będzie postępował zgodnie z wydanym rozkazem (kto pochowa zdrajcę, zginie) albo zostanie okrzyknięty królem, który prawo nagina do własnych potrzeb (Antygona jest jego krewną).Życie zobowiązuje do walki ze złem, z okrucieństwem..

Miłą być trzeba, niż ziemi mieszkańcom, 75.To jest jedna z wartości, które uważamy za szlachetne.

16 Oczy Twoje widziały me czyny W każdym z nas jest tyle dobra co zła, tylko od nas zależy co wybierzemy, kim będziemy starali sie być i czy osiągniemy wyznaczone sobie cele.. Można mówić o tragizmie Ismeny, Hejmona czy Eurydyki.Słusznie Czesław Nanke wskazał, że "wspólną cechą wszystkich przeciwników Machiavellego jest to, że nie starają się zrozumieć ani tła, na którym jego traktat [Książę - K. powstał, ani też celu, dla którego został napisany.O życiu i działalności autora albo nie mają wcale pojęcia, albo mają fałszywe; z traktatu zaś wyjmują poszczególne zdania i oceniają .Antygona sama jest sobie winna, dobrze wiedziała, że pan Kreon jest władcą absolutnym, który wymaga absolutnego posłuszeństwa, na tym przecież zasadza się jego władza.. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!».. Niechaj się zbratam z mym kochanym w śmierci.. - uzasadnij swój pogląd.. Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem.. Ta pierwsza jest właściwa każdemu człowiekowi, należna mu z samego faktu bycia człowiekiem.. Stamtąd dowiadujemy się m.in. o tym, że szlachcic nie pomoże nikomu, nawet drugiemu szlachcicowi, jeśli nie będą się z tym wiązały żadne korzyści dla niego samego.Zadanie: pliska napiszcie mi charakterystykę antygony Rozwiązanie:antygona pochodzi z rodu labdaików jest to córka edypa i jokasty ma narzyczonego o imieniu hajmon, którego bardzo kocha antygona to piękna i młoda kobieta jej zdaniem prawo boskie, przewyższa wszelkie inne prawa człowieka zbuntowała się przeciwko kreonowi, który zakazał pochować jej brata i urządziła mu pochówek .Postać tego samozwańczego rycerza była wielokrotnie interpretowana i stała się pewnym symbolem postawy, w której najważniejsza jest niezgoda na codzienność, brak dobra, ludzkie cierpienie, indywidualizm, marzycielstwo, niepodporządkowanie się.Godność człowieka - poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, co wyraża się w pragnieniu posiadania także szacunku ze strony innych z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne.. Przez cały utwór działa na niekorzyść nie tylko innych, ale i samej siebie.godne podziwu, gruboskórne, tępe, sztywne, zmienne.. Obydwoje mają swoje racje.. Była niesamowicie odważna, zdecydowana i posiadała wielkie samozaparcie, o którym my byśmy mogli tylko pomarzyć.. Jej suwerenność i upór w działaniu były i są godne podziwu.Jestem całkowicie przekonana, że Antygona postąpił słusznie buntując się przeciwko zakazowi Kreona..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt