Zaznacz której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy

Pobierz

Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F, jeśli jest fałszywa.. Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Ich ciało chroni szkielet zewnętrzny.a) Wybierz ze schematu i zapisz literę: A, B lub C, którą oznaczono element układu bodźcowo-przewodzącego serca odgrywający rolę nadrzędną, i podaj jego nazwę.. PłazyRyby Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące gadów są prawdziwe.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. PłazyRyby Gady Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy PłazyRyby Gady Składają jaja na .4 Ryby Płazy Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Ryby Płazy Gady 2. a) Wskaż, który opis przedstawia płuca ptaka.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. PłazyRyby Gady4.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy..

Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.

Ryby Płazy Gady1.. Płazy Gady 3.. Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. B. Ich narządem oddechowym są płuca.. Ryby Płazy Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. )Świat zwierząt imię i nazwisko klasa Grupa A 1 Zaznacz punkt, w którym prawidłowo wskazano wspólne cechy zwierząt.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. PłazyRyby Gady4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Ryby Płazy Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. PłazyRyb y Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. Grupę tę dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki w zależności od tego, czy młode po urodzeniu są samodzielne, czy pozostają pod opieką rodziców.4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. PłazyRyby Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem..

)4Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.

A. Samożywne lub cudzożywne, wielokomórkowe, brak jądra komórkowego i ściany komórkowej.1 Spośród podanych niżej cech wskaż trzy, które najdokładniej charakteryzują wszystkie grupy kręgowców.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Ryby Płazy Gady4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Podaj po dwa przykłady pozytywnego znaczenia .4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. PłazyRyby Gady4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Mają szkielet wewnętrzny.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu bodźcowo-przewodzącego serca są prawdziwe.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem..

4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.

Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Użyj pierwszej litery: R- ryby , P - płazy , G - gady.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. Ryby Płazy Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. PłazyRyby GadyZaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Ryby Płazy Gady 2.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.. Ryby Płazy Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.Podpisz płetwy ryby, zaznacz płetwy parzyste Zadanie 4.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra - kręg) - najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt.Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne .Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. PłazyRyby Gady4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy..

PłazyRyby GadyZaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.

A)Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy …………………Których grup kręgowców lądowych dotyczą poniższe opisy?. C. Oddychają skrzelami lub płucami.. Ryby Płazy Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Dorosłe żaby prowadzą wymianę gazową przez A / B, a ich larwy - przez A / B. A. skórę i płuca B. skrzela 7 Poniżej opisano narządy oddechowe trzech grup kręgowców.. Ryby Płazy Gady 4.Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. PłazyRyby Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. PłazyRyb y Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Ryby Płazy Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.b) Zaznacz poprawne uzupełnienia zdania.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. PłRyby azy Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. RYBY PŁAZY GADY Do zapłodnienia dochodzi najczęściej poza organizmem samicyZaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. RybyJaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. PłazyRyb y Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. Ryby Płazy Gady Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.. Ryby Płazy Gady 3.. 4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Okres rozmnażania tej grupy nazywamy tarłem.4 Zaznacz, której grupy kręgowców dotyczą poniższe opisy.. Uwaga : Niektóre stwierdzenia mogą dotyczyć więcej niż jednej grupy.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy.. PłazyRyby Gady Jaja tej grupy kręgowców nazywamy skrzekiem.. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt