Hrabia henryk jako przywódca arystokratów

Pobierz

Reprezentuje stary porządek społeczny, wywodzący się jeszcze z czasów feudalnych.. Staje na czele obrońców św.Hrabia Henryk jest reprezentantem racji częściowych, obrońcą zasług swojej sfery dla narodu, wiary, tradycji.. Wie, że należy do warstwy, która popełniła wiele błędów, mimo to nadal powinna pełnić rolę przewodniej siły narodu, tym bardziej, że nie wyrzekła się Boga.. Zgromadzili się tam hrabiowie, baronowie, książęta i bankierzy.. Hrabia Henryk jest postacią tragiczną.. Ugrupowanie skupia baronów, hrabiów, szlachciców, książęta, czyli możnych i szlachetnie urodzonych.Hrabia Henryk w obozie rewolucjonistów.. W obozie tym, szukającym rozpaczliwie ratunku nawet za cenę własnego poniżenia, jedynym człowiekiem honoru okazał się hrabia Henryk.Hrabia Henryk, inaczej Mąż, Pan Młody to główna postać dramatu Zygmunta Krasińskiego.. Jednak wciąż kierował nim pewien egoizm.. Nie jest więc, jak inni wielcy bohaterowie romantyczni, naznaczony wielką ideą.Hrabia Henryk różni się zasadniczo od bohaterów romantycznych innych utworów tej epoki.. Otwarcie przyrównywał ich do żądnych krwi bestii, zwierząt.. W przeciwieństwie do niego, ów talent ma natomiast jego syn - Orcio.. Henryk, przeczuwając upadek swojej klasy, nie pozwala szargać tradycji i honoru - wartości, które owa klasa kreowała i gloryfikowała.W trzeciej i czwartej części "Nie-Boskiej komedii" hrabia Henryk jest ukazany jako przywódca arystokratów..

Mąż - Hrabia Henryk - staje na czele obozu arystokratów.

Hrabia Henryk jest postacia tragiczna.Mówi o moralnym zepsuciu arystokratów, ich kosmopolityzmie, lenistwie, o krzywdzie, jaka wyrządzali przez wiele wieków innym ludziom.. Zgromadzili się tam hrabiowie, baronowie, książęta i bankierzy.. Jego obóz poprzysięgał obronę starego porządku i nieugiętą walkę do końca.Po metamorfozie, jaką przeszedł, Henryk został przywódcą grupy arystokratów, walczących nie o naród czy ojczyznę, ale o interesy własnej klasy.. Hrabia Henryk reprezentuje postawę wybitnie estetyczną.Charakterystyka arystokratów w "Nie - Boskiej komedia".. Poezja zostaje w dramacie przedstawiona jako siła niszcząca, destrukcyjna, prowadząca do tragicznych rozstrzygnięć i zatracenia bohaterów.Charakterystyka dwóch obozów w "Nie-Boskiej komedii".. Także z usta Pankracego dowiadujemy się, iż hrabia to jedyny przedstawiciel arystokracji godny szacunku i uznania.. Główny bohater dramatu Krasińskiego ponosi więc klęskę.. Przegrywa jako mąż, poeta, przywódca.Hrabia wiąże sztukę z nieszczęściem, to ono ma być jej tworzywem.. Okopy Świętej Trójcy (obóz arystokratów) - Henryk jako przywódca przygotowuje obronę (arystokraci chcą układów).. Henryk i Orcio w podziemiach - duchy przepowiadają śmierć..

Są to: obóz arystokratów i obóz rewolucjonistów.

Każdy z "liderów" tkwi przy własnym stanowisku.. W konspiracji odwiedza obóz przeciwników, aby poznać prawdziwe oblicze wroga, jego mocne i słabe strony.W drugiej części dramatu przywódca, walczącej o zachowanie swych przywilejów, arystokracji.. Przysięgał, że nie podda się żywy i do ostatniej kropli krwi będzie bronił oblężonej twierdzy.Sam hrabia Henryk mieni się być wielkim poetą, odczuwa metafizyczne, wzniosłe dążenia.. Żeni się z zakochaną w nim młodą dziewczyną, co jednak postrzega po ślubie jako swoją wielką życiową pomyłkę.Obóz arystokratów: Obóz arystokratów chroni się w Okopach św. Trójcy, ostatniej twierdzy feudalizmu.. W przebraniu zwiedza obóz rewolucjonistów, widzi tam wywodzący się z plebsu motłoch, ludzi biednych, głodnych, mieszczan, przechrztów.Gardzący nieprzychylnymi mu ludźmi - widać to zwłaszcza u Henryka, który za nic miał masy robotnicze.. ".Główną postacią utworu jest Hrabia Henryk, wódz stronnictwa arystokracji, broniącego się w okopach św. Trójcy.. Jednak w chwili zbliżającego się zagrożenia utraty życia arystokraci zmieniają swą postawę.Hrabia Henryk jako przywódca arystokracji - charakterystyka: Diabelskie ptaszysko (wielki czarny Orzeł), budzi w nim żądzę władzy i sławy: "Szablą ojców twoich bij się o ich cześć i potęgę..

Na czele obozu arystokratów staje hrabia Henryk.

Po drugiej stronie stał Pankracy.Obóz arystokratów Obóz arystokratów chroni się w Okopach św. Trójcy, ostatniej twierdzy feudalizmu.. Hrabia nie walczył dla dobra narodu, ale o zachowanie uprzywilejowanej pozycji arystokracji.. Nie ustępuj, nie ustąp nigdy - a wrogi twe, podłe wrogi twe pójdą w pył.. Krasiński ocenił arystokrację w scenie rozmowy hrabiego z przywódcą rewolucjonistów, Pankracym.. Reprezentantem obozu arystokracji jest Hrabia Henryk.. W obozie tym, szukającym rozpaczliwie ratunku nawet za cenę własnego poniżenia, jedynym człowiekiem honoru okazał się hrabia Henryk.Hrabia Henryk stał się przywódcą obozu arystokracji - rodu i pieniądza, broni więc tradycji i przeszłości, honoru swoich przodków.. Jest jednak świadom współczesnej nicości arystokracji i szlachty.. Charakterystyka wewnętrzna.. Nie posiada jednak talentu poetyckiego.. Hrabiowie, baronowie, książęta i bankierzy stali się zepsuci z upływem czasu i przestali dbać o dobro swoich poddanych i dlatego muszą .Działa później jako indywidualny przywódca obozu arystokratów, wierny czynami do końca swojej klasie ginie śmiercią samobójczą, myślami bowiem gotów jest przyznać rację swoim wrogom - rewolucjonistom pod wodzą Pankracego.Dziecko stopniowo traci wzrok (podobnie jak sam Krasiński) Nadciąga rewolucja..

Jako przywódca Henryk nie zgadza się, aby pertraktować z rewolucjonistami.

Arystokraci są jednak przedstawieni jako tchórze, którzy nie chcą walczyć o swoje idee.. Jego obóz poprzysięgał obronę starego porządku i nieugiętą walkę do końca.. Gardził nimi, ponieważ uważał ich za pijaków, rozpustników i awanturników.Widząc tragedię, która dotknęła jego rodzinę (żona popada w obłęd), hrabia Henryk wyrzeka się poezji, będzie go ona jednak prześladować przez całe życie (poetą będzie jego syn - Orcio) W części III Henryk ma 36 lat, jest działaczem społecznym, przywódcą arystokracji.. Ukazuje ich zgubny wpływ na losy kraju: "Głupstwo i niedola kraju całego - oto rozum i moc wasza".. Główną postacią utworu jest Hrabia Henryk, wódz stronnictwa arystokracji, broniącego się w okopach św. Trójcy.. Część IV.. W Części III ma trzydzieści sześć lat (mówi o tym podczas rozmowy z Pankracym), Orcio - jego syn, ma wówczas skończone czternaście.Hrabia Henryk, jako przywódca stronnictwa arystokracji, stojąc na straży tradycji i honoru praprzodków, broni zaprzeszłego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego swojej klasy społecznej.. Przywódcą rewolucjonistów jest Pankracy.Hrabia Henryk rózni sie zasadniczo od bohaterów romantycznych innych utworów tej epoki.. Henryk, podobnie, jak autor "Nie - Boskiej komedii" jest arystokratą i nosi imię przyjaciela poety - Henryka Reev`a.. W dramacie Zygmunta Krasińskiego "Nie-Boska komedia" mamy przedstawione dwa walczące ze sobą obozy.. Spotkanie wodzów.. Nierówna walka, Orcio ginie trafiony kulą, Henryk skacze w przepaść.Żonę doprowadza najpierw do obłędu a później do śmierci, ta tragedia go zmienia.. Działa później jako przywódca obozu arystokratów, wierny czynami do końca swojej klasie ginie śmiercią samobójczą, myślami bowiem gotów jest przyznać rację swoim wrogom (rewolucjoniści pod wodzą Pankracego).W ostatnich dwóch częściach "Nie-Boskiej komedii" Henryk dał się poznać jako wielki wojskowy przywódca.. Hrabia Henryk przedstawiony zostaje najpierw w dramacie w roli męża i ojca rodziny.. Jego działaniom na arenie historii nie tylko towarzyszą wyższe motywacje, takie jak walka o wolność, dobro ogółu, hrabia staje się po prostu obrońcą własnej warstwy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt