Ułamki klasa 6 zadania pdf

Pobierz

Lekcja Temat: Ułamki dziesiętne .. Zestaw 6x Fjorowka Kukułka 0.5l 32%.84 Ułamki zwykłe Ćwiczenie 6. a) 2,1 = 2 1 10 b) 1,32 = 1 100 32 jedna cyfra jedno zero dwie cyfry dwa zera po przecinku po przecinku 0,4 = 4 10 4,87 = 4 100 87 po przecinku po przecinku .Plik zadania klasa 6 ułamki.pdf na koncie użytkownika jeffplatt • Data dodania: 1 paź 2018Zadania z matematyki - klasa 6: przykłady.. a) Ile jest dziewczynek w tej klasie?. Poprzedni Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb naturalnych.. Jacek i Michał wyruszyli z Borówna do Jagodowa.. dzielenie ułamków zwykłych - pobierz w pdf.. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą możesz uzyskać za poprawne rozwiązanie.. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach 71 5.. Bardziej szczegółowo .. K 2 3 2 3 Umiejętność mnożenia ułamka zwykłego przez ułamek zwykły i od-wrotnie.. Zapisz liczbę 4 3 w postaci ułamka dziesiętnego.. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.. Oblicz:obliczanie ułamka danej liczby (pdf) ułamki, przygotowanie do poprawy sprawdzianu - klasa 5; zadania dodatkowe dla klasy 6; zadania dodatkowe dla klasy 6 - cz. 2. zadania dodatkowe dla kl 4; zadania dodatkowe dla klasy 6 - cz. 3; zadanie dodatkowe z informatyki; kl 4 - liczby i działania; kl 4 - rozwiązania zadań ze sprawdzianu "Liczby i działania" kl 6 - ułamki i liczby naturalne - zadania ze sprawdzianuKlasa 6. a) 2,30 zł = 2 zł 30 gr b) ..

Porównaj ułamki.

ZADANIA .Najpierw jednak skrócimy pierwszy ułamek przez dwa a następnie sprowadzimy obydwa ułamki do wspólnego mianownika.. Figury, bryły.. Zuzia zjadła 5 12 pizzy.OCENIANIE - Zrób zdjęcie wykonanego Zadania 1,2,3,4, 5,6,7 podpisem - twoje imię i nazwisko.. KLASA: GRUPA A Powtórzenie - ułamki zwykłe i dziesiętne klasa 6 ANNA KLAUZA 1.Oblicz.. Ułamki zwykłe i dziesiętne.. imięinazwisko lp.wdzienniku.. W klasie jest 28 uczniów.. Odpowiedzi do większości zadań można znaleźć na końcu zbioru, radzimy jednak rozwiązać każde zadanie jeszcze przed sprawdzianem, aby przewi-Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta058.pdf lub na kartę obok.. Matematyka.. Oblicz.. Wyraź w kilogramach, używając ułamka dziesiętnego:6.. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów.Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.. Oblicz: a) 1 4 +2 4 = b) 5 8 +2 8 = c)3 9 +4 9 = d) 7 12 +4 12 = e) 20 100 +52 100 = f) 123 250 +15 250 = g) 325 700 +225 700 = h) + = i)150 300 +28 300 = j) 48 100 +16 100 = k)115 200 +51 200 = l)236 400 +122 400 = ó. Oblicz, a wyniki, które są ułamkiem niewłaściwym zamień na liczby mieszane: a) 3 4 +3 4 = b) 7 8 +3 8 = c) 8 10 +5 10 = d)12 15 +6Ułamki zwykłe, dziesiętne i zadania tekstowe - krótka kartkówka ze znajomości ułamków 32 KB: wersja 2 : 3 maj 2011, 03:30: Przemysław Szlagor: Ċ: zamianajednostekII.pdf Wyświetl Pobierz: Kartkówka z zamiany jednostek długości i masy (również test) - druga wersja 38 KB: wersja 2 : 3 maj 2011, 07:36: Przemysław Szlagor: Ċ: zamianajednostek.pdfUŁAMKI ZWYKLE I DZIESIĘTNE -zadania tekstowe..

Liczby naturalne i ułamki.

Porównaj liczby 0, 74 i 0, 9 4.. Oblicz: a) 2,35·5,4 = b) 37,6 : 2,35 = c) 24,2−4,2·(3,35+1,65) = 3.. A teraz dodamy do siebie liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawimy bez zmian.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V. .. plik pdf - Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy.. Arytmetyka i algebra Zadanie 1.. Liczby dziesiętne * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA VI.. Wykonaj działanie: a) 51 2 ·2 2 11 −32 3 = b) 13 4 −61 2 ·1 6 = c) 11 2: 3 8 +7 = d) 14 5: 813 25 −11 2 = 2.. Uzupełnij według wzoru.. przeskanuj i prześlij do nauczyciela wraz z 6 02.06.2020Ułamki zwykłe 1.. K 3 2 3 2 Umiejętność podawania odwrotności do danej liczby.. Oblicz: a) 375 + 2477 = b) 1302 − 769 = c) 540 · 205 = d) 1032 : 43 = e) 0,744+9,4 = g) 33,1 · 0,26 = h) 0,78 : 0,3 = 2.. Candy Bra bielizna (stanik z cukierków) Bardziej szczegółowo .. Odwrotności liczb 80 8.Kartkówka 2 (klasa VI) - Dzielenie ułamków zwykłych.. Powiązane quizy.. Proste, odcinki, kąty.. Ułamek liczby 74 6.. Zbiór zadań 1.. Bardziej szczegółowo .. Screen poniżej.. Zadania 1.1.. Gdy u Karola jest godzina 17:00, to u Wiktora jest dopiero 9:00 tego samego dnia.. SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI -MANUFAKTURA CUKIERKÓW W.. ZADANIA KLASA IV.. c) Jaką część stanowią chłopcy w tej klasie?. Wysłany przez Joanna Palińska | | AKTUALNOŚCI, Kartkówki | 0 |..

UŁAMKI ZWYKLE I DZIESIĘTNE -zadania tekstowe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Następny Kolejność wykonywania działań.. Umiemy już dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe.. ZADANIA KLASA III.. O ile więcej pieniędzy ma Jola?. Będzie nim liczba 12. a) 9 2, 27 7 b) 7 4 2 , 14 4 5 c) 10 3, i) 5 2 d) 18 5, 9 4 e) 11 3, 22 5) f 21 8, 7 2 g) 20 6 19 , 4 6 3 h) 15 8, 30 17 13 3 4 , 26 3 9 j) 5 3, 25 19 k) 8 2 7 , 24 2 23 l) 32 1 29 , 4 1 3 Poziom B Skróć jeden z ułamków tak, aby otrzymać .śmy "Zadania dodatkowe", czyli propozycje zadań na ocenę celującą.. d) Ilu jest chłopców w tej klasie?LICZBY NATURALNE I UŁAMKI - trening przed sprawdzianem w klasie 6 1.. Rozszerzanie i skracanie ułamków 65 3.. Liczby naturalne i ułamki - przygotowanie do klasówki - interaktywny test online z automatycznym sprawdzaniem wyników - zobacz test w strefie ucznia.1 Zamieniać iloraz na ułamek A P 4, 5 Skracać ułamki C P 3, 2 Rozszerzać ułamki C P 14 Porównywać ułamki C P 6, Dodawać ułamki o różnych mianownikach C R 7 Odejmować ułamki o tych samych mianownikach C P 17 Odejmować ułamek od całości C R 13 Przedstawiać ułamki na osi liczbowej C R 8Mnożyć ułamki właściwe C PVI.1 Ułamek dziesiętny Uzupełnij.. Oblicz ułamek danej liczby.. = _____ 0,23 = _____ 2.Jola w swojej skarbonce ma 243,20 zł, a Marek 194,50 zł.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie..

Przykładowe zadania z dzielenia ułamków zwykłych.

Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.. Wykonaj działanie: a) 23 5 ·6,25−3,25 : 35 7 = b) 44 5: 1,6·17 8 −15 8 = 4.Klasa 6.. Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach 68 4.. Odczytaj liczby a i b zaznaczoną na osi liczbowej.. Gdy wykonujemy obliczenia, w których jest więcej niż jedno działanie, stosujemy zasady kolejności wykonywania działań.. b) Jaki procent całej klasy stanowią dziewczynki?. Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.Działania na ułamkach zwykłych.. Karol (Polska) — godz. 17:00 Wiktor (Kanada) — godz. 9:00UŁAMKI ZWYKŁE — część II NUMER ZADANIA W GRUPIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU POZIOM A A B B WYMAGAŃ 1 1 1 1 Znajomość algorytmu mnożenia ułamka przez liczbę naturalną.. 3.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.5.Procenty, ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe- zadania z treścią 1.. A oto przykładowe, wybrane zadania matematyczne objęte programem nauczania dla klasy 6: Zadania z matematyki klasa 6 - pobierz pdf 1.. Liczby całkowite.. Mnożenie ułamków 77 7.. Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.. Zamień ułamek dziesiętny 0, 84 na ułamek zwykły i skróć, o ile to możliwe.. 4 1 uczniów klasy to dziewczynki.. Działania pisemne.. K1 Powtórzenie - ułamki zwykłe i dziesiętne klasa 6 ANNA KLAUZA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. a) 0 a 2 b) 0 b 1 3.6 Sprawdzian w klasie VI.. Przez godzinę Jacek przejechał drogi, a Michał .ZADANIA DO POWTÓREK - MATEMATYKA kl. I UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE: 1.. Działania na ułamkach dziesiętnych.. Liczby dziesiętne * TESTY, ZADANIA INTERAKTYWNE.. Jola w swojej skarbonce ma 243,20 zł, a Marek 194,50 zł.UŁAMKI DZIESIĘTNE 1.. Karol mieszka w Polsce, a jego brat Wiktor studiuje w Kanadzie.. Wykonując działania na ułamkach, zachowujemy taką samą kolejność działań, jak przy liczbach naturalnych.6.. Sprawdzian.. Zadania zostały przygotowane w dwóch wersjach, co umożliwia przygotowa-nie równoległych sprawdzianów dla dwóch grup.. a) 3 8 liczby 96 =.. b) 3 4 kwoty 200 zł =.. 5 6 liczby 144 =.. 4 7 kwoty 84 zł =.. 2 9 liczby 333 =.. 2 5 kwoty 27 zł =.. 3 5 liczby 42 =.. 7 10 kwoty 65 zł = .. 1 4 liczby 50 =.. 1 6Rozszerz jeden z ułamków tak, aby otrzymać ułamki o jednakowych mianownikach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt