Systematyka związków nieorganicznych podsumowanie

Pobierz

Sole możemy podzielić na: Sole obojętne; Np. MgCO 3 - węglan magnezu.. Klasa II A, II B. Omówienie PSO i regulaminu pracowni chemicznej; Dział: .karta pracy - systematyka zwiĄzkÓw nieorganicznych Podczas rozwiązywania zadań pomocne będą poniższe linki: NA ZAJĘCIA: GRUPA MATURALNA: WIDEO ZADAŃ Z MA.Podsumowanie wiadomości z działu "Systematyka związków nieorganicznych" 59.. Część tych zadań już rozwiązaliście (wcześniejsze prace domowe).Związki nieorganiczne stanowią jeden z najbardziej obszernych działów chemii.. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 60.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Omówienie wyników i analiza sprawdzianu 61.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Przed maturą musisz opanować systematykę, otrzymywanie, istotne reakcje, przebieg doświadczeń, wnioski, właściwości ważnych związków, a nawet elementy związane z innymi dziedzinami chemii, jak reakcje redoks, czy reakcje związków nieorganicznych i organicznych.Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału "Systematyka związków nieorganicznych".. Udostępnij.. 1.Proszę powtórzyć podział związków nieorganicznych, ich właściwości, otrzymywanie i reakcje, można sięgnąć do podręcznika - strona 118 - Podsumowanie działu lub do załączonego pliku Klas_z_n..

Systematyka związków nieorganicznych.

Mol i masa molowa Uczeń: 1.1. stosuje pojęcie mola (w oparciu o liczbę Avogadra)Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Systematyka związków nieorganicznych.. Właściwości związków wodoru i ich zastosowania.Podsumowanie: Ze względu na dużą różnorodność związków nieorganicznych dzielą się one na cztery główne grupy: tlenki, kwasy, zasady i sole; Tlenki ze względu na charakter chemiczny dzielą na tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne.. ️ Poznaj moje podręczniki!. W celu lepszego zrozumienia zagadnień z tego działu proponuję w ramach powtórki przeglądnąć treści i filmiki zawarte w następujących linkach: 1.. Podsumowanie zasady i kwasy: 2.. Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie tlenków.. Kurs został przygotowany dla uczniów trzecich klas licealnych w ramach przypomnienia przed maturą.. SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH ROZSZ.Systematyka związków nieorganicznych (A) - tlenki, wodorki, wodorotlenki A001 - Systematyka związków nieorganicznych (A) - Tlenki - budowa, podział, nazewnictwo, właściwości, otrzymywanie 00:29:06Strona główna / Lekcje nagrane / Systematyka związków nieorganicznych (A) - tlenki, wodorki, wodorotlenki Systematyka związków nieorganicznych (A) - tlenki, wodorki, wodorotlenki 47,00 zł przez 1 rokZwiązki nieorganiczne - wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj. takie, które nie zawierają atomów węgla oraz nieliczne najprostsze związki węgla tradycyjnie zaliczane do związków nieorganicznych.Zalicza się do nich tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwusiarczek węgla, diselenek węgla, węgliki, cyjanowodór oraz kwas węglowy, kwas cyjanowy, kwas .VII..

2.Systematyka związków nieorganicznych.

Rozwiąż poniższą kartę pracy.. KLASYFIKACJA ZWIAZKÓW NIEORGANICZNYCH NAZEWNICTWO i WŁAŚCIWOŚCI PODZIAŁ W zależności od obranego kryterium związki nieorganiczne można podzielić na: - związki dwuskładnikowe - związki wieloskładnikowe, lub na - związki poszczególnych pierwiastków.. zuziakicka1C 2 miesiące temu.. Zawiera nieodpowiednie treści?. ️ .Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie kwasów.. Uczeń: 1) na podstawie wzoru sumarycznego, opisu budowy lub właściwości fizykochemicznych klasyfikuje dany związek chemiczny do: tlenków, wodorków, wodorotlenków, kwasów, soli (w tym wodoro- i hydroksosoli, hydratów);Systematyka związków nieorganicznych Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra .. przygotowuje i prezentuje prace projektowe oraz zadania testowe z systematyki związków nieorganicznych, z uwzględnieniem ich właściwości oraz wykorzystaniem wiadomości z zakresu .. redukcji stanie wolnym lub w związkach chemicznych .. Na 2 O, N 2 O 5, CaO, SO 3, PbO 2, SO 2 .Tlenki to związki chemiczne tlenu z metalami i niemetalami..

Budowa, nazewnictwo i otrzymywanie związków wodoru.

Związki wodoru z metalami i niemetalami.. Skomentuj.. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków niemetali.. Systematyka związków nieorganicznych.. Otrzymywanie tlenków - laboratorium 1; Badanie właściwości chemicznych tlenków - laboratorium 1; Otrzymywanie kwasów - laboratorium 257 Podsumowanie wiadomości o rodzajach związków nieorganicznych Systematyka związków nieorganicznych 1 Tak 58 Podsumowanie wiadomości o rodzajach związków nieorganicznych Systematyka związków nieorganicznych 1 Tak 59 Sprawdzian wiadomości i umiejętności Systematyka związków nieorganicznych 1 Tak 60 Omówienie wyników i analiza sprawdzianu Systematyka związków nieorganicznych 1 TakZadania maturalne z Chemii Tematyka: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole; charakterystyczne reakcje, właściwości i otrzymywanie.. Powtórzę oraz utrwalę wiadomości dotyczące tlenków, wodorotlenków, wodorków, kwasów, soli oraz hydratów.. Uczeń: 7) projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające otrzymać różnymi metodami: wodorotlenki, kwasy i sole; pisze odpowiednie równania reakcji;Sole to związki, w skład których wchodzi metal oraz reszta kwasowa..

Klasa II A, II B. Omówienie PSO i regulaminu pracowni chemicznej; Dział: Systematyka związków nieorganicznych.

Właściwości CuO opisują równania reakcji: CuO + H2O reakcja nie zachodzi CuO + HCl CuCl2 + H2OSystematyka związków nieorganicznych.. Podsumowanie sole :️ Zapisz się na kurs maturalny z biologii!. 0 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Quiz w Poczekalni.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 .Systematyka związków nieorganicznych; Metale, niemetale i ich związki; Zastosowania wybranych związków nieorganicznych; Chemia organiczna.. Kurs ma na celu przypomnieć i uporządkować wiedzę uczniów z zakresu związków nieorganicznych tj. tlenki, wodorotlenki,kwasy i sole.Karta pracy do podsumowania działu "Tlen, wodór i systematyka związków nieorganicznych" Lekcje: Karty pracyPodsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020 .. Wstęp do chemii organicznej; Węglowodory; Alkohole i fenole; Aldehydy i ketony; Kwasy karboksylowe; Estry i tłuszcze; Aminy i amidy, aminokwasy, białka; Cukry; Chemia organiczna wokół nas; Olimpiada Chemiczna; MedycynaTemat 6: Podsumowanie wiadomości z działu Systematyka związków nieorganicznych.. SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH ROZSZ.. Przeróbka gipsu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt